Bereken
Berekenen van het energiegebruik voor volwassenen.
Berekenen van het energiegebruik gebeurt in het azM met behulp van de Harris en Benedict-formule. Wij gebruiken echter de later aangepaste formule van Roza en Shizgal, verderop op deze pagina en niet de originele formule van H&B.
 
Harris en Benedict
 
De originele Harris en Benedict-formule uit 1919 luidt:
 
Voor mannen: 
66,4730 + (13,7516 X G) + (5,0033 X H) - (6,7550 X L)
= Lichaamsgewicht (G) in Kg

= Lichaamslengte (H) in cm

= Leeftijd (L) in jaren= Resultaat

Voor vrouwen:
655,0955 + (9,5634 X G) + (1,8496 X H) - (4,6756 X L)
= Lichaamsgewicht (G) in Kg

= Lichaamslengte (H) in cm

= Leeftijd (L) in jaren= Resultaat

Herziening
 
De herziene Harris en Benedict- formule van Roza en Shizgal uit 1984 luidt:

(voor het opstellen van deze herziene formule is een grotere onderzoeksgroep gebruikt, welke is gemeten door Harris en Benedict zelf in 1928 en 1935)
 
Voor mannen: 
88,362 + (13,397 X G) + (4,799 X H) - (5,677 X L)
= Lichaamsgewicht (G) in Kg

= Lichaamslengte (H) in cm

= Leeftijd (L) in jaren= Resultaat

Voor vrouwen: 
447,593 + (9,247 X G) + (3,098 X H) - (4,33 X L)
= Lichaamsgewicht (G) in Kg

= Lichaamslengte (H) in cm

= Leeftijd (L) in jaren= Resultaat

Legenda
 
G = lichaamsgewicht in kg
H = lichaamslengte in cm
L = leeftijd in jaren
 
Validiteit
 
Deze formule berekent officieel het basaalmetabolisme (dus exclusief SDW, specifiek dynamische werking) maar omdat de H&B-formule vaak wat overschat wordt ook wel aangehouden dat hiermee het rustmetabolisme wordt berekend (= metabolisme over 24 uur zonder activiteit, dit is gemiddeld 10% hoger dan het basaalmetabolisme *).
 
* De Wijn en Hekkens. Fysiologie van de voeding.1985.
 
Toeslagen
 
Om de totale energiebehoefte te berekenen worden toeslagen bijgeteld.

Activiteiten

 

Bedlegerig

Ambulant

Geringe activiteit

Gemiddelde activiteit

+  10%

+  20%

+  30%

+  40%

Metabole stress (niet gebruiken bij brandwonden)

Geen metabole stress

Geringe metabole stress (en/ of + 1ºC koorts)

Matige metabole stress(en/ of + 2ºC koorts)

Ernstige metabole stress (en/ of + 3ºC koorts)

+    0%

+  10%

+  20%

+  30%

Gewichtstoename (niet gebruiken in acute situaties)


Gewichtstoename gewenst


+  30%

Brandwonden

10% van het lichaamsoppervlak

25% van het lichaamsoppervlak

> 50% van het lichaamsoppervlak

+  25%

+  50%

+ 100%

Overige factoren

Vasten (zonder metabole stress)

Longpatiënten (zonder beademing)

Beademing

Hypertonie

Sedatie of spierverslapping

-  15%

+  15%

10%

+  10%

-   10%

Abnormale energieverliezen

Er dient een schatting te worden gemaakt voor eventueel optredende verliezen zoals: bloedverlies, decubitus, diarree, braken, enterocutane fistels.


Gemeten energiegebruik kan worden vergeleken met het berekende energiegebruik. Berekeningen kunnen worden gemaakt met verschillende formules. De Harris & Benedict-formule wordt veel gebruikt, maar ook 30-35 kcal/ kg lichaamsgewicht/ dag voor zieke mensen is een bruikbare methode.

Literatuur
  • Frankenfield D.C., Muth E.R., Rowe W.A. 'The Harris-Benedict studies of human basal metabolism: history and limitations. Journal of the American Dietetic Association, 1998: 98 (4):439-45.
  • Harris J.A., Benedict F.G. A biometric study of basal metabolism in man. The Carnegie Institute, Washington, 1919.
  • Ireton-Jones C, Jones J. Improved equations for estimating energy expenditure in patients: the Ireton-Jones equations. Nutr Clin Pract. 2002;17:236 –239.
  • Roza A.M., Shizgal H.M. The Harris Benedict reevaluated: resting energy requirement and body cell mass. American Journal of Clinical Nutrition, 1984;40: 168-182.
  • Shetty P, Nocito FM. Human energy reqiurements. Scientific background papers of the Joint FAO/ WHO/ UNU Expert Consultation. Public Health Nutrition 2005;8 (7A): 929-1228.
  • Weijs, dr, ir P.J.M en dr ir H.M. Kruizenga. Wat is de energiebehoefte van mijn patient? Nederlands Tijdschrift voor Voeding en Dietetiek. 2009; 64 (5)
  • Weijs, P.J.M. e.a. Validation of predictive equations for resting energy expenditure in adult outpatients and inpatients. Clinical Nutrition 2007
  • Mifflin MD, St. Jeor ST, Hill LA, Scott BJ, Daugherty SA, Koh YO. A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. Am J Clin Nutr.1990; 51:241 –247.
  • FAO. Human energy requirements. Report of a joint FAO/ WHO/ UNU Expert Consultation. FAO food and Nutrition Technical Report Series No 1. Rome: Food and Agricultural Organisation, 2004. website: http://www.fao.org/docrep/007/y5686e/y5686e08.htm#TopOfPage