Transferrine
Dit eiwit wordt gesynthetiseerd in de lever. Het is een transporteiwit voor ijzer en zink. De halfwaardetijd bedraagt 9 dagen. Transferrine kan beter als indicator voor de voedselintake worden gebruikt in de thuissituatie dan in de acute zorg. 
Het kan worden gebruikt als indicator voor de ijzerstatus van het lichaam. Bij ijzertekort stijgt het transferrine. Bij ziekte ziet men vaak een laag transferrine, doordat de lever minder transferrine aanmaakt en ten gevolge daarvan ook een laag ijzer. Het wordt tevens beÔnvloed door anemie en nefrotisch syndroom.

Referentiewaarden
 
In het azM gelden referentie waarden van 1.65 - 3.10 g/l. Spiekerman geeft aan dat serumwaarden van 225-400 mg/ dl normaal zijn. Volgens hem indiceren waarden van 150-200 mg/ dl milde ondervoeding, 100-150 gemiddeld ernstige ondervoeding en <100 mg/ dl wijst op ernstige ondervoeding.

Interacties
 
Vals lage waarden worden gevonden bij patiŽnten die antibiotica gebruiken. Transferrine neemt af bij metabole stress. Shenkin geeft aan dat de transferrineconcentratie alleen wordt beÔnvloed door de eiwitintake, niet door de energie inname. Bij lage eiwit en energie inname zou het transferrine pas dalen na 24 dagen.
 
Literatuur
  • Konstantinides F. Nutritional Assessment of Hospitalized Patients, a long overlooked area of lab testing. Clinical Laboratory News (American Association for Clinical Chemistry): www.aacc.org,  feb 98.
     
  • Shenkin A., Cederblad G., Elia M., Isaksson B. (1996) 'Laboratory assessment of protein-energy status', Clinica Chimica Acta; 253:S5-S59.
     
  • Spiekerman A.M. Proteins used in nutritional assessment. Clin Lab Med 1993;13:353-69.